כמה זה עולה?

עובדת אחת:
חמש שעות ראשונות ........  1,000 ש"ח

כל שעה נוספת ...............  150 ש"ח

 

שתי עובדות:

חמש שעות ראשונות .......  1,800 ש"ח

כל שעה נוספת ..............  250 ש"ח

 

שלוש עובדות:

חמש שעות ראשונות .......  2,600 ש"ח

כל שעה נוספת ..............  350 ש"ח

המחירים כוללים מע"מ