top of page

מעבר לדיור מוגן

דיור מוגן הפך בשנים האחרונות לאפשרות מוכרת, בטוחה ונוחה עבור לא מעט בני הגיל הזהב.

מקום שמספק חיי חברה ופנאי יחד עם שירותים שונים להם זקוקים בני הגיל השלישי.

 

אחרי קבלת ההחלטה לעבור, ואחרי שנבחר הדיור המוגן המתאים לכם/להוריכם, צריך להתארגן לקראת המעבר. במרבית המקרים המעבר הוא מדירה מרווחת לדירה של 30-40 מ"ר, כלומר - צריך לקחת מינימום של חפצים.

התארגנות זו כוללת (בין היתר) מיון של הדירה/הבית וקבלת החלטות - מה ייכנס בדירה החדשה? מה לוקחים? מה עושים עם יתר החפצים? איך משמרים זיכרונות בלי לשמור חפצים?

יש אנשים שמסוגלים לעשות את זה לבד או בעזרת בני משפחה ואנשים קרובים.

מניסיוני, לאנשים רבים זוהי משימה לא פשוטה, אשר גורמת למתח רב, לחיכוכים בינם לבין הקרובים להם ולדחיית המעבר או השינוי עד כמה שניתן.

במהלך עבודתי גיליתי שנוכחותי, המשלבת מקצועיות, אמפתיה רבה וחוסר שיפוטיות, עוזרת לאנשים לקבל החלטות ולעשות שינויים עם מינימום מטען של רגשות שליליים.

אני נהנית לשמוע את הסיפורים הקטנים שמאחורי החפצים שהצטברו, להכיר דרכם את ההווי המשפחתי ולעזור לכם לבחור את איזה מהזיכרונות לשמור כזיכרון בלבד, ואיזה מהם יישמרו גם בחפץ או תמונה.

 

יחד נעבור בחדרי הבית, נגלה מחדש מה הצטבר בהם במהלך השנים.

נמיין ונחליט - מה יישאר והיכן, מה יועבר למישהו אחר מבני המשפחה או המכרים, מה ייתרם ומה ייזרק.
בסיום התהליך נארו
ז את תכולת הבית בצורה מוקפדת ומאורגנת לקראת ההובלה, ולאחריה נעזור לכם לפרוק ולסדר הכול בדירה החדשה.

bottom of page